Personvernerklæring

  1. Kontaktinformasjon til Studievenn
  2. Sentrale begreper
  3. Mathisen Designs er behandlingsansvarlig
  4. Endringer i versjon 2.0
  5. Hva slags informasjon er det vi samler inn?
  6. Samtykke etter paragraf 6f og mulighet til å trekke samtykke
  7. Informasjon fra andre kilder
  8. Formålet med behandlingen av personopplysningene?
  9. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
  10. Hvor lenge lagres opplysningene?
  11. Hvem kan informasjonen deles med?
  12. Informasjonsdeling med tredjepart
  13. Hvor oppbevares opplysningene?
  14. Dine rettigheter iforhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting
  15. Andre formål
  16. Epost og telefon

   

   

  1. Kontaktinformasjon til Studievenn

  Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

  Studievenn

  Mathisen Designs
  Organisasjonsnummer: 922 825 386
  E-post adresse: henvendelse@studievenn.no

   

  2. Sentrale begreper

  Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

   

  Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

  Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

   

  3. Mathisen Designs er behandlingsansvarlig

  Mathisen Designs er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

   

   

  4. Endringer i versjon 2.0

  Oppdatering av Studievenn fra versjon 1.x til 2.x innebærer omfattende endringer til appen sin virkemåte og hvilke data vi samler inn.

   

  Dataene vi samler inn, hvorfor, mm. kan du lese om videre i dokumentet.

  Følgende nye blir brukeren bedt oppgi ved innlogging til versjon 2.0

  • Fødselsår
  • Kjønn
  • Universitet og studiested blir brukt i større grad gjennom appen.

   

  Annen informasjon som nå er mulig å dele:

  • Bilder sendt i offentlige gruppechat-rom, og en-til en chatsamtaler.

   

   

   

  5. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

  Ved innlogging gjennom Feide henter vi, og lagrer, ditt fulle navn og tilhørighet ved universitet. Sistnevnte slik at vi kan bekrefte at du er student.

   

  Videre i oppsett-prosessen blir du bedt oppgi følgende opplysninger:

  • Studiested
  • Kjønn
  • Fødselsår
  • Profilbilde som du selv laster opp fra lokal kilde på mobilen, eller fra Facebook-profilbildet ditt.


  Annen informasjon som også hentes inn periodisk:

  • Bruksstatistikk, dvs blant annet når sist du brukte appen spesifikt.

   

  Begrunnelse for bruken av disse dataene finne du nedenfor, i punkt 8.

   

  Annen informasjon som nå er mulig å dele:

  • Bilder sendt i offentlige gruppechat-rom, og en-til en chatsamtaler.

   

  6. Paragraf 6 f som alternativ til valgt samtykke via app-innlogging. Samtykke kan trekkes.

  Vi tar utgangspunkt i samtykke basert på Paragraf 6f i personvernloven.

   

  Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjon om deg betyr også at det ikke vil være mulig å være bruker av Studievenn, da denne informasjonen er nødvending for bruk av appen.

   

  Du vil også ha mulighet til å rapportere chatmeldinger/bildemeldinger innad i appen. Du kan gså ta kontakt med oss dersom du ønsker noe slettet.

   

  Kontaktinformasjon til dette finner du øverst i erklæringen.

   

  7. Informasjon fra andre kilder

  Informasjon om tilhørighet hos skole og fullt navn hentes fra Feide. Dette er for å sikre at kun studenter bruker appen, og for at det ikke skal være mulig å gi falske opplysninger.

   

  Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi henter denne informasjonen fra Feide sine databaser

  8. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

   

  Informasjonen som du oppgir under oppsett av appen brukes til følgende formål:

  • Studiested
   • Formål: for å kunne gi alle brukere et inntrykk av hvem det er de prater med, og bidra til den totale opplevelsen. Blir også brukt for å kunne for å kunne lage chattegruppen for brukere av spesifikke universitet.
  • Kjønn
   • Formål: brukes for å kunne begrense chattegrupper til ditt eget kjønn, eller en blanding.
  • Fødselsår
   • Formål: Hentes for å bidra til app-opplevelsen, og å kunne begrense alder på deltakere i chatterom.
  • Bidra i rapporterte saker
   • Begrunnelse: appen gir mulighet til å rapportere brukere, chatmeldinger, chatterom og aktiviteter. Disse rapportene bruker informasjon ovenfor, samt konteksten til rapporten for å gi oss muligheten til å løse problemet som er rapportert inn – uavhengig om dette skyldes teknisk eller lovlig.
  • Teknisk informasjon:
   • Begrunnelse: Brukeradferd og eventuelle rapporteringer brukes for å forbedre appen, opprettholdestruktur i app-databasen og løsning av innrapporterte saker samt annen kundebehandling. Ved å godta denne erklæringen, gir du oss muligheten til å dele kun nødvendig informasjon med UNINETT/FEIDE, dersom dette er helt nødvendig for å løse et problem.


  Annen, periodisk innhentet informasjon sine formål:

  • Når du brukte appen sist
   • Hentes inn med presist tidspunkt og lagres slikt, men vil ikke bli vist til andre brukere presist. Brukes for å vise andre brukere: «nylig aktiv» beskjeder og lignende.

   

  9. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

  Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

  • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
  • Vi kan kontakte deg via appen.

   

  10. Hvor lenge lagres opplysningene?

  Vi behandler personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne driften appen som forventet. Chatmeldinger lagres til de eventuelt blir slettet gjennom appen, eller etter 2 år. Dette gjelder også bildemeldinger.

   

  Aktiviteter deaktiveres, men slettes ikke døgnet etter de tok sted før etter 2 år.

   

  Persondata nevnt i punkt 8 lagres inntil de blir bedt slettet, eller i 2 år etter sist bruk av appen.

   

  11. Hvem kan informasjonen deles med?

  Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, og kun de som har behov gjennom drift av appen, videre utvikling eller kundebehandling.

   

  Dersom vi bedømmer det som helt nødvendig, kan informasjonen deles med Google og UNINETT/FEIDE ifm løsning av teknisk/lovlig problem.

   

  Om det foreligger krav fra myndighet eller politi, forbeholder vi retten til å dele den etterspurte informasjonen.

   

  Vi vil aldri dele, selge eller på noen måte publisere personinformasjon utover det som er nevnt over.

   

  12. Informasjonsdeling med tredjepart

  Vi selger ikke eller deler dine personopplysninger til noen tredjepart. Unntak er hvis det er rettslig grunnlag eller en politisak.

   

  Om det foreligger krav fra myndighet eller politi, forbeholder vi retten til å dele den etterspurte informasjonen.

   

   

  13. Hvor oppbevares opplysningene?

  Opplysningene oppbevares av Firebase som er en del av Google Cloud Platform.

   

  14. Dine rettigheter iforhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting

  Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

  Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det.

   

  15. Andre formål

  Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overfor på nytt.

   

  16. E-post og telefon

  Vi benytter e-post som kommunikasjonsmiddel mellom Mathisen Designs og kunde. Relevante opplysninger som fremkommer av e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

  Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

   

  Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

   

  Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.