Personvernerklæring

 1. Kontaktinformasjon til Studievenn
 2. Sentrale begreper
 3. Mathisen Designs er behandlingsansvarlig
 4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?
 5. Samtykke etter paragraf 6f og mulighet til å trekke samtykke
 6. Informasjon fra andre kilder
 7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?
 8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
 9. Hvor lenge lagres opplysningene?
 10. Hvem kan informasjonen deles med?
 11. Informasjonsdeling med tredjepart
 12. Hvor oppbevares opplysningene?
 13. Dine rettigheter iforhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting
 14. Andre formål
 15. Epost og telefon1. Kontaktinformasjon til Studievenn

Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Studievenn

Mathisen Designs
Organisasjonsnummer: 922 825 386
E-post adresse: henvendelse@studievenn.no


2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.


Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.


3. Mathisen Designs er behandlingsansvarlig

Mathisen Designs er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.


4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du logger deg inn via vår app, lager en aktivitet, deltar på en aktivitet eller sender meldinger i chatten – lagres noe informasjon om deg på serverne. Serverene holdes i utlandet av Google Cloud Platform gjennom Firebase. Avhengig av hva du foretar deg på appen, kan følgende personopplysninger bli lagret:

 • Fullt navn
 • Tilhørighet hos universitet
 • Bilde av deg gjennom selvvalgt profilbilde
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
 • Tekniske opplysninger: bruker-id fra Feide, brukeradferd, eventuelle rapporteringer og operativsystem.


5. Paragraf 6 f som alternativ til valgt samtykke via app-innlogging. Samtykke kan trekkes

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven.

 

Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjon om deg betyr også at det ikke vil være mulig å være bruker av Studievenn, da denne informasjonen er nødvending for bruk av appen.

 

6. Informasjon fra andre kilder

Informasjon om tilhørighet hos skole og fullt navn hentes fra Feide. Dette er for å sikre at kun studenter bruker appen, og for at det ikke skal være mulig å gi falske opplysninger.

 

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi henter denne informasjonen fra Feide sine databaser

7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Gjøre det mulig for andre å vite hvem man kommuniserer med
 • Finne igjen andre i appen
 • Bidra i rapporterte saker i appen
 • Teknisk informasjon: bruker-id fra Feide, brukeradferd, eventuelle rapporteringer og operativsystem brukes for å forbedre appen, struktur i app-databasen og løsing av innrapporterte saker samt annen kundebehandling


8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • Vi kan kontakte deg via appen.


9. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne driften appen som forventet. Aktiviteter deaktiveres men slettes ikke døgnet etter de tok sted, sammen med chat meldinger. Bruker id og profilbilde lagres inntil bruker tar kontakt og ønsker dette slettet.


Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du tar kontakt for å avslutte din bruker. Deretter lagrer vi kun eventuelle rapporter personopplysninger i 1 år før vi sletter informasjonen.


10. Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, og kun de som har behov gjennom drift av appen, videre utvikling eller kundebehandling.


11. Informasjonsdeling med tredjepart

Vi selger ikke eller deler dine personopplysninger til noen tredjepart. Unntak er hvis det er rettslig grunnlag eller en politisak.


12. Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares av Firebase som er en del av Google Cloud Platform.


13. Dine rettigheter iforhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det


14. Andre formål

Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.


15. E-post og telefon

Vi benytter e-post som kommunikasjonsmiddel mellom Mathisen Designs og kunde. Relevante opplysninger som fremkommer av e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.


Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.


Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.